Flum

17 03 2012

Jag undrar vad jag egentligen gett mig in på. Kvalitativ studie med innehållsanalys. Semi-strukturerade intervjuer. Manifest eller latent innehåll.

Jag läser och läser och försöker förstå. Men det känns flummigt ändå. Jag är naturvetare. Jag är van vid siffror. Jag är van att försöka få fram ett och endast ett resultat. Att se världen i svart och vitt. Åtminstone försöka. Inte i denna kvalitativa gråskala.

För ett år sedan var Uppsala inhöljt i ett mycket mer rosigt skimmer. Då var jag på bal på det rosa slottet.